Parts in Motion

Cross over performance

Met de presentatie van de voorstelling ‘Parts in Motion’ begeeft het Parts Concept zich op crossover terrein. Een mooie uitstap vanuit de beeldende kunst richting theater en dans. Vanuit het gegeven dat de kunsten elkaar kunnen verrijken en haar publiek inspireren, zal Parts in Motion de brug slaan tussen andere kunstvormen. De samenwerking wordt aangegaan met professionals in dans, muziek, film en theater.