Ruimte voor Onzekerheid

installatie

De tent, het basiselement van  de installatie ‘Ruimte voor onzekerheid’, mobiele schuilplaats geschikt door vele doeleinden. Voor de een de schrale huisvesting in een noodsituatie. Voor de ander een tijdelijke woonplek om tot rust te komen. Verlangen naar zekerheid is een mensending. In hoeverre deze ervaren wordt, hangt af van de eigen werkelijkheid. In deze installatie komen  verschillende werkelijkheden samen.

Indoor Installatie tijdens White Cube Expo Alkmaar